Linde naturskyddsförenings förslag till cykelstråk

Lindesbergs Naturskyddsförenings förslag till billiga åtgärder av Trafikverket för att underlätta cykling. Förslaget gäller att underlätta passage av 2 km vajerräcke-väg. Sträckan är R50 norra delen av Lindesberg söderut till vägskäl mot Yxe. Där vidtar en lågtrafikerad vägsträcka lämplig för cykling. På denna sträcka nås Järleåns naturreservat, ett krukmakeri och Svalbo Cafe som har kulturkvällar. […]

Läs mer