Ugglor, föreläsning och styrelseuppdrag

Ärade medlemmar! Torsdag 13/3. Årsmöte kl. 18 och därefter intressant föreläsning med Per Angelstam om ”Grön infrastruktur, biologisk mångfald och hälsa” Vill också påminna om att det ännu inte är försent att anmäla intresse för att få åtråvärda styrelseuppdrag i vår viktiga förening! Ta då kontakt med vår valberedning: Sivert Juneholm mob. 070-6662306, hem 0581-12306 Annika Waldén […]

Läs mer

SOLEL i LINDESBERG!

Hej medlem i Naturskyddsföreningen! Nedan följer information från Solelsgruppen inom Omställning Lindesberg. Denna förening har gemensamma mål med Naturskyddsföreningen. Jens Råberg 073-848 06 72 ________________________________________________________ SOLEL i LINDESBERG! En historisk kväll! Tillsammans skapar vi framtidens energilösningar! Vi  är en grupp i Lindesberg som vill främja solel och bland annat sätta upp solceller på Lindeskolans tak. Alla intresserade kommer […]

Läs mer

Linde naturskyddsförenings förslag till cykelstråk

Lindesbergs Naturskyddsförenings förslag till billiga åtgärder av Trafikverket för att underlätta cykling. Förslaget gäller att underlätta passage av 2 km vajerräcke-väg. Sträckan är R50 norra delen av Lindesberg söderut till vägskäl mot Yxe. Där vidtar en lågtrafikerad vägsträcka lämplig för cykling. På denna sträcka nås Järleåns naturreservat, ett krukmakeri och Svalbo Cafe som har kulturkvällar. […]

Läs mer