Dialogträff angående åtgärder på Kyrkberget

Plats: Kyrkbergets grillplats Datum: 4 oktober Tid: 15:00-18:00   Samhällsbyggnad Bergslagen planerar åtgärder på Kyrkberget. De vill ta bort ca 90% av granen inom ett avgränsat område för att främja tallen. Detta då marken är en typisk tall/hällmark. De planerar även fälla döda träd på grund av säkerhetsaspekten. Dessa fällda träd kommer lämnas kvar på […]

Läs mer

Årsmöte och föreläsning om skogsfåglar

VÄLKOMMEN! Söndag den 18 mars 2018 Samling kl.16.00 Plats: Lindesskolans Kulturum Efter mötet bjuder föreningen på fika. Kl. 17.30 kommer Grzegorz Mikusinski, forskare vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet att hålla ett  föredrag med titeln: ”Varför är skogensfåglar så intressanta?” Grzegorz har jobbat länge med naturvård och biologisk mångfald i skogen med specialinriktning på fåglar. Han har […]

Läs mer